ארכיון יומי: 21/02/2016

תוכן גיליון לז

א. יצחק מאיר (איצו) ליפשיץ, ספר מי הי"ם לאדמו"ר מגוסטינין ב. חנוך גוטליב, הבית והנחלה – סיפור מהאגדות ג. מנחם קרן-קרץ, שימוש במאגרי מידע להשוואה ולהערכה כמותית של תארי הפלגה

כתיבת תגובה