ארכיון חודשי: יוני 2011

תוכן גיליון יב

הקדמה של עורכי הגיליון. א. עדינה צור-ג'יג'י. אנקדוטות מארכיון אבא חושי בספריה של אוניברסיטת חיפה ב. גבריאל יצחק רוונה. מאוצרות ספריית ארן, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, באר שבע ג. עדינה צור-ג'יג'י. שימור ארבעה ספרים נדירים

כתיבת תגובה

תערוכה אודות הגאון מוילנא בספרית ישיבת הר עציון

ביום שני יח בסיוון תשע"א 20.6.2011 תהיה פתיחת תערוכת הגר"א וערב עיון בספריית ישיבת הר עציון

כתיבת תגובה