ארכיון חודשי: יוני 2011

תוכן גיליון יב

הקדמה של עורכי הגיליון. א. עדינה צור-ג'יג'י. אנקדוטות מארכיון אבא חושי בספריה של אוניברסיטת חיפה ב. גבריאל יצחק רוונה. מאוצרות ספריית ארן, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, באר שבע ג. עדינה צור-ג'יג'י. שימור ארבעה ספרים נדירים

| כתיבת תגובה

תערוכה אודות הגאון מוילנא בספרית ישיבת הר עציון

ביום שני יח בסיוון תשע"א 20.6.2011 תהיה פתיחת תערוכת הגר"א וערב עיון בספריית ישיבת הר עציון

| כתיבת תגובה