ארכיון חודשי: ינואר 2011

תוכן גיליון ח

א. דוד בן נעים: מה הסיבה להיעלמותם של המלאכים הן משערי הספרים והן מן התודעה הדתית? ב. פרופ' מאיר בר אילן: המלאכים בשמיים ותיאורם בארץ ג. נחום זיטר:  מאגר היברובוקס – ראשון בין שווים

כתיבת תגובה

תוכן גיליון ז

א. ד"ר נועה אהרוני. אוריינות מידע ב. גבריאל יצחק רוונה. הצורך בהקניית מיומנויות חיפוש מידע – לקט דוגמאות ג. סריקות ספרי המדפיס מנשה בן ישראל באמשטרדם

כתיבת תגובה