ארכיון יומי: 13/11/2011

תוכן גיליון טו

בגיליון זה מתפרסמים המאמרים הבאים: הקדמה א. הרב ראובן מרגליות – תלמיד חכם וספרן. – אבישי אלבוים. ב. גבולות המחקר וגבולות המדף: גרשם שלום כחוקר וכספרן – ד"ר צבי לשם ג. ספריות במגזר החרדי – גבריאל יצחק רוונה

כתיבת תגובה