ארכיון יומי: 20/06/2011

תוכן גיליון יב

הקדמה של עורכי הגיליון. א. עדינה צור-ג'יג'י. אנקדוטות מארכיון אבא חושי בספריה של אוניברסיטת חיפה ב. גבריאל יצחק רוונה. מאוצרות ספריית ארן, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, באר שבע ג. עדינה צור-ג'יג'י. שימור ארבעה ספרים נדירים

כתיבת תגובה