ארכיון יומי: 03/03/2011

תוכן גיליון ט

א. אליסף רובינזון: תל אביב של נייר ב. נילי בן ארי: רשמים מביקוריו של מו"ס ר' ליפא שוויגר (1961-1882) בתימן ג. ראובן גפני:  חנות הספרים "במברגר את וואהרמן": ה"אנטיקוואריאט" הירושלמי הראשון https://safranim.wordpress.com/%d7%92%d7%99%d7%9c%d7%99%d7%95%d7%9f-%d7%98/%d7%90-%d7%90%d7%9c%d7%99%d7%a1%d7%a3-%d7%a8%d7%95%d7%91%d7%99%d7%a0%d7%96%d7%95%d7%9f-%d7%aa%d7%9c-%d7%90%d7%91%d7%99%d7%91-%d7%a9%d7%9c-%d7%a0%d7%99%d7%99%d7%a8/

כתיבת תגובה