ארכיון יומי: 23/01/2011

תוכן גיליון ח

א. דוד בן נעים: מה הסיבה להיעלמותם של המלאכים הן משערי הספרים והן מן התודעה הדתית? ב. פרופ' מאיר בר אילן: המלאכים בשמיים ותיאורם בארץ ג. נחום זיטר:  מאגר היברובוקס – ראשון בין שווים

כתיבת תגובה