ארכיון יומי: 25/10/2010

תוכן גיליון ה

א. פרופ' זאב גריס.  אוסף הספרים הנדירים בספריית גרשם שלום ב. .אהרן ביג'ל. הספר והסיפור – עתיד הספר העברי הוא בידיים שלנו! ג. נתן שיפריס. ספר נדיר מהו? ד. חיים לוי. ספרים סרוקים ביידיש בספרייה הלאומית הפולנית

כתיבת תגובה