ב. אסתר, סוציאליזם ושמירת שבת

דוד בן נעים

אוצר הספרים הנדירים וכתבי היד,

מערך המידע והספריות, אוניברסיטת בר אילן.

אסתר, סוציאליזם ושמירת שבת

מגילת אסתר

"… סבא הרמן לא מצא די פרנסה כדי לספק צרכי משפחתו הגדלה. הוא ראה באמריקה הזדמנות פז עבורו… השנה הייתה שנת 1888. בהגיעם לארה"ב, חיפש סבא משרה כמורה פרטי למקצועות קודש, אך במהרה התברר לו שהביקוש מועט הוא. אבא נשאר תלמידו היחיד.

סבא  ניסה להשיג עבודה כלשהיא, אפילו עבודה שחורה בבית חרושת, אבל משלא התייצב לעבודה בשבתות, היה מוצא את עצמו מפוטר ביום השני הקרוב…"  (שיין, רוחמה. הכל לאדון הכל: מסכת חיים… ר' יעקב יוסף הרמן זצ"ל מבוני היהדות באמריקה)

מגילת אסתר  חוברת קטנה תכלכלה – ירקרוקת, התגלגלה לספריה.

החוברת מספרת בלשון מחורזת באידיש את ספור המגילה.

וזה נוסח שער  החוברת:

שנת: "חיים והצלחה ואחוה גאולה וישועה" תרצ"ו

מגילת אסתר

בעזר הבורא יתברך מיט די הילף פון באשעפער איז דיזע איבערזעצונג בדרך שיר, פּאָעטיש  און אידיש פאָרטרעפליך געלונגען, לויט די חכמים ז"ל: פון גמרות, מדרשים און אנדערע מפורשי התורה צוגעזאלצען, געפעפערט און געשמאָלצען צוגעפאַסט און באַשייד, פאר יעצטיגע צייט

מעט חכמות ורב האיכות

קליין אין קוואנטיטעט, גרויס אין קוואליטעט

זעהר וויכטיג און אינטערעסאנט צו ליינען אפילו אין מיטן יאָהר, פאר אלע סארטען לעזער:

פרומע, און ראדיקאלע אין אלגעמיין

פאר לומדים ומשכילים, ספּעציאל!

דיזער חיבור איז א נייעס

אין די אידישע וועלט

פּרייז 10 סענט, בלויז פאר דרוק הוצאות

צו באקומען ביים פארפאסער און פּרינטער

ארי' באדינשטיין, 63 קלינטאן סט., ניו יארק

אויך אין די ספרים סטארס – און ביי די שמשים אין די שוהלען און דורך פּאָסט געשיקט צום פארלאנגטען.

וואָס וועט געוויס צורריק שיקען די 10ס. און 1 – 2 סענטיגע פּאָסט סטעמפס!

שנת: "חיים והצלחה ואחוה גאולה וישועה" תרצ"ו (1936)

מגילת אסתר

בעזרת הבורא יתברך תרגום זה שנעשה בדרך השירה, מוצלח במידה יוצאת מן הכלל מן ההיבט השירתי (הפואטי) והיהודי. מתובל בדברי החכמים ז"ל: מהגמרא, מהמדרשים וממפרשי תורה אחרים, מותאם לימינו אלה ומבואר ברוח עת זו.

קטן בכמות ורב באיכות

חשוב מאד ומעניין לקריאה, אפילו במהלך השנה, לכל סוגי הקוראים:

דתיים וקיצונים בכלל

ללומדי תורה ומשכילים במיוחד!

חיבור זה הוא חדשני

בעולם היהודי

מחיר 10 סנט, רק עבור הוצאות הדפוס

להשיג אצל המחבר והמדפיס

ארי' באדינשטיין, רח' קלינטון 63, ניו יורק

גם בחנויות הספרים ואצל השמשים בבתי הכנסת, וניתן למשלוח באמצעות הדואר, לדורש,

אשר ישלח כמובן בחזרה את ה- 10 סנט, וכן 1 – 2 סנט תמורת בולי הדואר!

על מעטפת מודפס סמל קטן שסיקרן אותי

מה מסתתר מאחורי המסכה?

אריה לייב בודנשטיין שכתב את החוברת היה מדפיס שחי lower East Side בניו יורק

http://en.wikipedia.org/wiki/Lower_East_Side#The_Jewish_Lower_East_Side

מקום בו התרכזו רוב המהגרים היהודים ממזרח אירופה שהגיעו בסוף המאה ה-19 ותחילת ה-20 .

ניסיתי למצוא עליו פרטים אולם מצאתי מעט מזעיר. בלעקסיקאָן פון דער נייער יידישער ליטעראַטור, ערשטער באַנד א'-ב', ארויסגעגעבן פון אַלוועלטלעכן יידישן קולטור-קאָנגרעס [פאראייניקט ציט "ציקאָ"], ניו-יאָרק, 1956, ז' 205.  כתוב מעט מאד, אין אפילו שנת לידה ופטירה משערים שנפטר זקן מאד מכיוון שהזכיר בספרון משנת 1925 את הפסוק "אל תשליכנו לעת זקנה". כותב הערך מציין כי  סגנון כתיבתו עממי המשלב מאמרי חז"ל. ספריו עוסקים בעניינים אקטואליים וחברתיים מתוך השקפת עולם דתית.

בודנשטיין הדפיס ספרונים וחוברות ובזכות עבודתו המצוינת של  יוסף גולדמן

Hebrew printing in America, 1735-1926 : a history and annotated bibliography

ניתן להערכתי ללמוד על בודנשטיין על פי מה שהדפיס.

זבח פסח (בלדה) לזכרון הפרעות בגליציה בתחילת המאה הזאת, חיים אהרן האפנער,

ניו יורק 1905, 8 ע'

פורחת הגפן-יום יזרעאל… בו יבואר קץ גאולתנו מן התורה ומן הכתובים, יחזקאל פריזר,

ניו יורק 1909, 32 ע' באידיש.

פורחת הגפן-יום יזרעאל ,יחזקאל פריזר, ניו יורק 1913? 32-44  ע' המשך לחוברת מ 1909 , ללא שער.

ספר התקנות של אגודת "תחכמני": בשביל עבודת החנוך בארץ ישראל (מיוסד ע"י המזרחי, ומתנהגת תחת השגחתו) ניו יורק 1916, 4 ע' עברית ואידיש.

שיבת ציון: קבץ מכתבים ומאמרים אחדים מאת גדולי ישראל ע"ד ישוב ארץ ישראל וגאולת ישראל,

אברהם יעקב סלוצקי, ניו יורק, 1916, [1] , 31 ע'

הקולוניואלפונד של המזרחי: תעודתו ומטרתו, יהודה ליב פישמן הכהן, ניו יורק, 1916, 15 [1] ע'

קונטרסים מכתבי הקודש… נפש החיים, חיים מוולוז'ין, ניו יורק, [1917-1926 ?], 3-126 , [4] ע'

את ספריו הדפיס בערוב אחרי שנת 1926 ובהם:

קול ארי', ניו יורק,[חש"ד] 127 ע',

אמונה ע"פ ההשכלה וטהרת המשפחה, ניו יורק, תרפ"ה, 32 ע'

המעורר: לתקן עולם באמת, דער  וועקער צום אמת, ניו יורק, 1920, 8 ע'

סאציאליזם מן התורה שבכתב ושבעל פה, [חש"ד]

ולבסוף את מגילת אסתר סרוקה לפנינו  http://archive.org/details/nybc204689

ניתן לראות שהנושא של שילוב חיי תורה ועבודה העסיקו את אריה לייב בודנשטיין וכי היה מקורב  ל"מזרחי" ולזרם הציוני דתי. כפי שציטטתי בתחילה (מספרה של רוחמה שיין) חייהם של שומרי שבת  בארה"ב היו קשים עד כדי נסיונות של רעב ואי מציאת עבודה (למשל סבה חזר לפולין כדי לא לחלל שבת) מאבקו של בודנשטיין לחיי תורה ועבודה מעורר הערכה למאמץ בו ניסה לשמר בעולם קפיטליסטי וחילוני את השקפתו הדתית והחברתית- סוציאליסטית.

בעיניי חייו ומאבקו באים לידי ביטוי בסמל קטן בקצה שער מגלת אסתר

סמל

סמל המתחלק ל-3 חלקים ובו: (מימין) – מגן דוד ובתוכו: שבת, סביבו: ששת ימים תעבד ויום השביעי שבת. (משמאל) – מגן דוד ובתוכו: יוניאן, סביבו: קנה מיד עמיתך וחי אחיך עמך. במרכז (בין שני מגן דוד) – SABBATH OBSERVERS ;‏ UNION ;‏ אגודת עם ישראל ; TRADE MARK.

דוגמא מתוך החוברת:

 מקור תרגום

בעזר השם יתברך, אדר, פה נויארק,

שנת "כנוס את כל יהודים כאחד, (תרצ"ה)

הקדמה – פארווארט:

ליבע אידען, עהרליכע און פרומע,

לעזט ערנסט מיט געדולד דיזע הקדמה,

און דאן דעם גאנצען חבור,

סאי ביחידות, סאי בציבור,

מיט א ריינעם אידישען געפיהל

וועט מען פארשטעהן דעם מחבר'ס ציל,

דיזע פערפאסונג אז קיין פראסטע "בדחנות"

דע ווערד אנגעצייגט הויכע אידעאלע כוונות,

השם אחד ועם אחד ותורה אחת, ווען פעראייניגט

טראץ אלע שונאים, בלייבט דאס אידענטום פאראייוויגט,

 וואלט גענצליך פארשוואונדען דער גלות

מיט אלערליי צרות ובהלות,

וועלכע זיינען אונגעהייער גריס

איז די איינציגע תרופה "לך כנוס"!

………

בעזרת ה' יתברך, אדר, פה ניו-יורק

שנת כנוס את כל יהודים כאחד, (תרצ"ה)

הקדמה:

יהודים אהובים, ישרים וחסודים,

קראו ברצינות  ובסבלנות הקדמה זו,

ואחר כך את החיבור כולו,

הן ביחידות, הן בציבור,

עם רגש יהודי טהור.

אזי, תובן מטרת המחבר.

 יצירה זו אינה בדחנות סתמית.

כאן מובעות כוונות מצוינות ונעלות.

השם אחד ועם אחד ותורה אחת.

אם יהיה מאוחד,

על אפם וחמתם של השונאים כולם,

ישאר כלל-ישראל לנצח,

הגלות תעלם כליל

עם כל מגוון צרותיה ובהלותיה,

 שגדולות הן לאין שעור.

על כן, התרופה היחידה היא "לך כנוס"!

………

תודתי נתונה לד"ר נגה רובין וליצחק אפסל על עזרתם בתרגום ליוסף גולדמן על עזרתו ולבסוף לד"ר ענת אדרת מהמרכז ללימודי ליידיש בבר אילן שנרתמה בשמחה לעזרה.

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s