ב. חיבור אבוד שנתגלה

ספר "מעונות אריה" על שולחן ערוך, חלק חשן משפט, מאת הרב אשר, אביו של בעל ה"שאגת אריה".

חיבור אבוד שנתגלה 

ד"ר בנימין ריצ'לר

לשעבר מנהל מכון לתצלומי כתבי יד בספריה הלאומית

במקורות שונים  במזרח אירופה, מאמצע המאה הי"ט עד סוף המאה, מוזכר ספר "מעונות אריות", פירושו  של ר' אשר, אביו של הרב אריה ליב, בעל ס' שאגת אריה, לשלחן ערוך, חלק חושן משפט. תלמידי חכמים רבים בווילנא ומקומות אחרים עיינו בספר,אבל לקראת סוף המאה הי"ט הספר נעלם ונחשב אבוד. להלן אני מביא את המקורות שמצאתי בהם מוזכר ס' "מעונות אריות" הנ"ל.

1.

בס' עיר ווילנא, מאת הלל נח מגיד, חלק א' (ווילנא תר"ס) עמ' 245-246, בערך על הר"ר גרשון אמשטרדם נכתב שהוא "השיג את כתבי הגאון האדיר בעל "שאגת אריה" וגם נסע בעצמו לעיר קרלסרוא במדינת אשכנז, מקום מושב הגאון ר' אשר בן הגאון ש"א [שאגת אריה] הנ"ל ומידו קנה את כל הכ"י, ובהם גם את הס' "מעונות אריות", חבור נפלא על חשן משפט מאביו הגאון ר' אשר אבד"ק וויזון, פינסק, דייקא ונחית לעומקא דדינא כאחד הגאונים הראשונים". הרב אשר בן הש"א נפטר בשנת תקצ"ז, ולכן כתב-היד נרכש לפני שנה זו.

2.

ההכנה לדפוס של  ספר "גבורות ארי" מאת  בעל ס' שאגת אריה  התחילה   כבר בשנת ת"ר אך הספר נדפס ע"י גרשון אמשטרדם רק כעבור שני עשורים בשנת תרכ"ב, עם ההסכמות מהשנים תקצ"ט-ת"ר.  בס' "קהלת משה", קטלוג של הספרים שבאוסף משה פרידלנד בסט' פטרבורג, מס' A1840 מתואר עותק של הספר   שבו מצורף   קונטרס של 4 דפים  ובו  מודעה משנת ת"ר שנשלחה למנויים (פרינומרטים) על ספר "גבורות ארי" הנ"ל   ומוזכר בו "ס' מעונות אריות, קובץ גדול על ש"ע חו"מ מהר' אשר אביו של הש"א, נמצא כעת כ"י בידי מ"ס בווארשא".

3.

במבוא לס' "גבורות ארי"  (ווילנא, תרכ"ב) כתב המביא לבית הדפוס גרשון אמשטרדם שרכש מבנו של בעל ס' שאגת אריה כתבים שונים וביניהם  "מאת אבי אביו הגאון הגדול החסיד רבינו אשר ז"ל חיבור גדול ונפלא על חו"מ, דרכו בקודש, כאחד מן הגאונים הראשונים, דייק ונחית לעומקא דדינא, בגמרא וסברא, ומביא לפעמים גם דברי בנו בעל שאגת אריה ז"ל ובשם מעונות ארייה ז"ל קרא אותו".

4.

בספר "תולדות משפחת גינצבורג" מאת דוד מגיד (סנקט פטרבורג תרנ"ט), עמ 31, נכתב על הרב אשר,  אב"ד מינסק  שהוא חיבר "חידושי תורה אשר מהם עוד נמצאים בכ"י, כמו ס' "מעונות אריות" על חשן המשפט, אשר יביא בו גם דברי בנו הגאון ר' אריה [בעל שאגת אריה] … ודרכו שם בקדש כאחד הגאונים הראשונים דייקא ונחית לעומקא דדינא (חבל על ספרים כאלה דאבדין)" ובהערה מס' 6  הוסיף: "הספר הזה אשר היה למראה עיני א"א נ"י [הלל נח מגיד], ולמראה רבים מגדולינו בווילנא כמו הרה"ג ר' יצחק שירווינטער ועוד, היה בתחלה  בידי הרה"ג ר' גרשון אמשטרדם מווילנא; וממנו בא לידי הר"ר שמואל חיים איישטיין מו"ס בעיר הנ"ל אשר הדפיס ס' שאגת אריה ח"ב, ואחרי מות האחרון אבד הכ"י ולא נודע אנה הוא בא".

שם, עמ' 53,  הערה 5, בערך על הרב יצחק גראדענסקי (שירווינטער) כתב מגיד: "באותו הזמן נתן לו הרב ר' גרשון אמשטרדם ספר כתב יד על שו"ע חשן משפט, הנקרא בשם "מעונות אריות" ללמוד ממנו, והוא חבור מהגאון ר' אשר אבד"ק פינסק ובק"ק וויזון והגליל (אבי הגאון בעל "שאגת אריה")". בעמ' 89, הערה 2, כתב על "הר"ר שמואל חיים איישטיין  מו"ס עברים דפה"ק [וילנא]  אשר הדפיס ספר "שאגת אריה" חלק שני (ווילנא תרל"ד) ובידו נשארו כתבי הגאון ש"א הנ"ל ואחרי מותו ערירי ביום ך"ג שבט תרמ"ב נשארו הכתבים ביד יורשיו ונאבדו".

לסיכום: כתב-היד של ס' "מעונות ארייות" נשאר בידי משפחת המחבר עד סמוך לשנת תקצ"ז כאשר נרכש ע"י  גרשון אמשטרדם. הנ"ל מכר את הספר למו"ס  שמואל חיים איישטיין  מווילנא ואחר מותו בשנת תרמ"ב נאבד. 

בשנים האחרונות צולם בצילום דיגיטלי והועלה למרשתת כתבי-היד העבריים שבאוסף 182 בספריית המדינה במוסקבה. באוסף 182 מרוכזים מעל 400 כתבי-יד שמקורם איננו אוסף גינצבורג המפורסם, אלא כתבי-יד מאוספים שונים שהגיעו לספרייה במאה העשרים. חלק גדול מהאוסף צולם בעבר במיקרופילם עבור המכון לתצלומי כתבי-היד העבריים בספריה הלאומית. חלק זה של האוסף מכונה במכון "אוסף שניאורסון", אך מקורם של כתבי-יד רבים מאד בו אינו מספריית הרבי מלובביץ. בינתיים, כל כתבי-היד הועברו לאוסף 182 (fond 182) וכל הסיגנטורות הישנות הוחלפו. רוב כתבי-היד באוסף 182 נכתבו במאות הי"ח-כ. בשבועות האחרונים היתחלנו לקטלג את כתבי-היד שלא צולמו בעבר ולשנות את הסיגנטורות של אלו שנכללו ב"אוסף שניאורסון".

אחד מכתבי-יד אלו  Fond 182 no. 360רשום באתר של הספריה במוסקבה כספר "דברי אשר". באחד הדפים בראשו נמצאת רשימה קצרה, מאת ספרן בספריה אחת, אולי ספריית שטרשון בווילנא  ובה נכתב "הכ"י הזה (ערך ת"ר דפים) עם העתק כמה הסכמות (המונחות בתוכו) מסר ה’ גרשון דאבולער מפה לבית הספרים של העדה 26 מארט 1902, כרשום בספר הזכרון של בית הספרים ואמר שהוא להרב אשר אבד"ק מיץ (אביו של השאגת אריה) ושמו דברי אשר, אבל בכל ההסכמות המונחות בתוכו אין זכר לשם פרטי זה או אחר".

 ספריית שטרשון בווילנא נחנכה בשנת 1902, ולכן העליתי השערה שכה"י הגיע לספריה הנ"ל. אינני יודע מי הוא אותו גרשון דאבולער שהחזיק את כה"י. בדיקת כה"י  הוכיחה, לפי עניית דעתי, שכ"י זה הוא הוא העתק של ס' "מעונות האריות". כה"י הוא מקיף וכולל למעלה מ-600 דפים (כ-1200 עמודים) שנעתקו ע"י שלשה מעתיקים לפחות. לפי הכתיבה –הנאה והברורה – אפשר לקבוע שההעתקה נעשתה באמצע המאה הי"ח או  במחציתה השנייה. אותו גרשון דאבולער מעיד שהמחבר הוא ר' אשר, אבי בעל ס' שאגת אריה, ואין  סיבה לפקפק בכך. באמצע כה"י מונחים דפים אחדים ובהם העתקה נקיה של ההסכמות לס' גבורות ארי של השאגת אריה שנדפס בווילנא בשנת תרכ"ב. ההסכמות כולן אכן נדפסו בראש הספר הנ"ל. נראה, שהמדפיס החזיר את ההעתקה של ההסכמות לבעל הספר והוא הניח אותה בתוך ספר זה.

כפי שכתבתי, כה"י כולו נמצא במרשתת, ופתוח לכל המעוניין לקרוא אותו. הדרך הפשוטה ביותר כדי לגשת לכה"י היא להכנס לקטלוג של כתבי-יד באתר של הספרייה הלאומית ולחפש בכותר: "מעונות האריות". לחיצה על For online version, click here יוביל לאתר של הספריה במוסקבה. בסוף העמוד ברוסית יש ללחוץ על הכפתור  ותקבל צילום איכותי של כתב היד כולו.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

תגובה אחת על ב. חיבור אבוד שנתגלה

  1. פינגבאק: תוכן גיליון ל | Safranim's Blog

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s