ג. מקורות איטלקיים לדגלי מדפיסים

הקדמת המערכת:

ד"ר רותי קלמן, מנהלת הספריה העירונית בדימונה ועורכת שותפה לעלון ספרני היהדות,  התמחתה בדגלי מדפיסים עבריים במאה ה-16 במסגרת עבודת הדוקטורט שכתבה בנושא. קוראי עלון זה נהנו כבר מפרי עטה בתחום זה במאמרה המקיף על "מבנה בית המקדש בדפוס העברי בוונציה", שפורסם בגיליון יג.

ברשימתה על 'מקורות איטלקיים לדגלי המדפיסים' נותנת לנו המחברת כלים ביבליוגרפים מקוריים בתחום זה ומדגימה לנו הלכה למעשה כיצד אפשר להיעזר בכלים אלו.

ד"ר רותי קלמן – ספריית ארן, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

מקורות איטלקיים לדגלי מדפיסים

א.  מבוא

 אי אפשר לעסוק בדגלי מדפיסים עבריים בלא להעמידם אל מול דגלי המדפיסים הלועזיים של אותה התקופה, ובוודאי שיש הכרח להשוות בין כל הדגלים של אותו המדפיס שהדפיס במקביל לספרים עבריים גם ספרים באיטלקית או בלטינית.

 לא ניתן לעסוק במחקר על דגלי מדפיסים בלא לבדוק את הכלים האיטלקיים הקשורים לכך. שהרי המרכז של ז'אנר אמנותי זה של דגלי המדפיסים,  שגרף אליו את כל מדפיסי המאה ה-16, עיקרו היה ללא ספק באיטליה שהיתה מרכז הדפוס בעולם במאה זו. אם כי ניתן למצוא דגלי מדפיסים רבים באותה התקופה גם בארצות אחרות כמו אנגליה, צרפת, גרמניה וארצות השפלה.

ב.  קטלוג ICCU

בבואנו לחפש ספרים שנדפסו באיטליה באותה התקופה עלינו להכיר תחילה את מאגר החיפוש של ICCU

http://www.sbn.it/opacsbn/opac/iccu/informazioni.jsp

ICCU (Istituto Centrale per il Catalogo Unico) הוא הגוף המרכזי המאחד את כל ספריות איטליה, והוא מקביל פחות או יותר ל-ULI .

גם דרכו, כמו דרך ULI, ניתן לקבל את רשימת כל הספריות המכילות את הספר המבוקש, אבל בנוסף, גם לקבל פרטים מיוחדים, כגון, אם מופיע בספר אלמנט מיוחד, כמו דגל מדפיס, סטמה של אפיפיור, חתימה או סימנים מיוחדים אחרים.

כשמחפשים ספרים עתיקים במאגר זה יש להיכנס ל-Libro antico ואז לחפש לפי מחבר, או כותר, או מדפיס.

חיפשתי את די גארה (Di gara) ומצאתי 25 ספרים. אחד מהם Hortus Eden מכיל כפי שמציין ICCU דגל מדפיס עם שלושה כתרים בצורה של פירמידה בשער ומוטו בעברית.

כדי לדעת אם שלושת הכתרים זהים לכתרים המופיעים בספריו של אלויזי בראגאדין אפשר

ג.  לנסוע לאיטליה ולבדוק… או להיכנס ל-EDIT 16.

EDIT 16

 http://edit16.iccu.sbn.it/web_iccu/eimain.htm

 זהו המפקד של המהדורות האיטלקיות מהמאה ה 16 שנועד לתעד ספרים איטלקיים שהודפסו במהלך המאה ה-16 ולסקור את מורשתה הכלל ארצית של איטליה.

המאגר מכיל מהדורות שנדפסו באיטליה בין השנים 1501 – 1600 בכל שפה, וכן מהדורות באיטלקית שנדפסו מחוץ לאיטליה.

 כמו-כן מכיל המפקד מידע על המחברים, המדפיסים, כותרים אחידים, ודגלי מדפיסים אותם אפשר לחפש ישירות, וכן מקורות ארכיוניים דומים.

במיפקד  נוטלים חלק 1300 מוסדות, רשויות, כנסיות וספריות פרטיות, המשתפות פעולה עם ICCU המנהל את הפרוייקט. הם מספקים לו מידע ותיאור על אותן מהדורות מהמאה ה-16 שברשותם.

ניתן לראות את הוראות החיפוש באנגלית, כשאפשרויות החיפוש הן: כותר, מחבר, שם המדפיס, מוטיב הדגל, ביבליוגרפיה והקדשות.

חיפוש מוטיב הכתרים ב-EDIT 16 על-פי הסיווג T 51 שהופיע ב-ICCU מביא אותנו לתמונה הבאה, ולמסקנה כי לא מדובר בשלישית הכתרים הרגילה של בראגאדין, אלא בשלישיה אחרת שהופיעה בחלק מספרי די גארה.

 ד. דוגמא לחיפוש: מוטיב "הפיל"

חיפוש ב-EDIT 16 לפי מוטיב מסויים, חייב להיות באיטלקית. לדוגמא, בבואנו לחפש אלו מדפיסים השתמשו במוטיב הפיל בספריהם, עלינו להיכנס למפקד:

ובחיפוש פשוט לחפש תחת:

Devices

את המלה:

 elefante

ראו דוגמת מסך ראשי והחיפוש בו:

 

התוצאה של החיפוש הניבה 6 דגלי מדפיסים המכילים פיל, אזכור מוטו, אם מצורף, ומספר סיווגו.

בתוך התוצאות ניתן לראות כל תמונה בנפרד, או לבקש פתיחת כל התמונות ברצף.

פתיחת התמונה, מביאה גם את תיאורה. מי המדפיסים שהשתמשו בה, ובאילו שנים.

וכן סיווגה בשני מקורות מרכזיים:

Zappella, Giuseppina. Le Marche Tipografi e Degli Editori Italiani Del Cinquecento: Reportorio Di Figure, Simboli e Soggetti e Dei Relativ e Motti. Vol. 2 vols. Milano: editrice Bibliografica, 1986.

Vaccaro, Sofia Emerenziana. Le Marche Dei Tipografi Ed Editori Italiani Del Secolo XVI: Nella Biblioteca Angelica Di Roma. Firenze: Leo S. Olschki, 1983.

המקור הראשון נמצא בספריית וינר באוניברסיטת תל-אביב והמקור השני בספריית ארן באוניברסיטת בן-גוריון בנגב.

לדוגמא תמונת פיל באחד מדגלי המדפיסים:

אם רוצים לראות את פרטי הספרים שבהם נמצא דגל זה אפשר לבקש זאת ומקבלים את הספרים בהם מופיע מוטיב זה של פיל:

פתיחת פרטי ספר מסויים ייתן את כל פרטיו הביבליוגרפיים המורחבים, כולל הספריות בהן הוא נמצא.

בין הפילים המופיעים בחיפוש זה נמצאים גם שניים המופיעים בספריו של המדפיס זורזו די קבאלי, שהדפיס ספרים בעברית במקביל להדפסת ספרים באיטלקית ובלטינית.

הנה דוגמא של תיאור אחד מסוגי הפיל של קבאלי כפי שהם מתוארים ב-EDIT 16

הופעתו בספר לטיני של:

Tornielli, Girolamo Hireonymi Tornielli… Subtilissima partier ac docta

commentaria in Rub, Venetiis: Apud Georgium Caballium, 1564

והופעתו בספר:

פרקי אבות עם פירושי הרמב"ם ויצחק אברבנאל , שכ"ז [1567].


ה. ביבליוגרפיה נוספת בנושא דגלי מדפיסים

מוצעת כאן רשימה חלקית:

בניהו מאיר. "ארבעה מדפיסים לבית זאניטי." אסופותספר שנה למדעי היהדות יב

         (תש"ס): ט- קעח.

—.  הדפוס העברי בקרימונה. ירושלים : מכון בן צבי ומוסד הרב קוק, תשל"א 1971.

הברמן, אברהם מאיר. "האמנות בספר העברי המודפס." האמנות היהודית. עורך: בצלאל

        ססיל רות. מהד' חדשה בעריכת בצלאל נרקיס. רמת גן: מסדה, 1974, 137-128.

—.  שערי ספרים עברים, צפת: המוזיאון לאומנות הדפוס, תשכ"ט 1969.

זנה, ישעיה. "דברים אחדים על הדפוס העברי בסביוניטה." קרית ספר ד (תרפ"ז-תרפ"ח):

        269-  272.

—.  "טיולים ביבליוגרפיים: ב: ידי כהן באיטליה." קרית-ספר ט"ז, (תרצ"ט-ת"ש 1939-

         1940):  375- 385.

—.  "הספרות השדרית וציורי בית המקדש בדפוסים העבריים." קרית-ספר ט"ז (תרצ"ט-

        ת"ש): 139-134.

יודלוב, יצחק. דגלי מדפיסים: חמישים וארבעה סמלי מדפיסים מו"לים ומחברים עבריים, ירושלים:

       הוצאת  המחבר, תשס"ב.

—.  "לתולדות הדפוס העברי במנטובה במאה השש עשרה." קרית-ספר מט (תשל"ד):  236-

       241; 636-642.

יערי, אברהם. דגלי המדפיסים העבריים מראשית הדפוס העברי ועד סוף המאה התשע-עשרה,

        ירושלים, חברה להוצאת ספרים על יד האוניברסיטה העברית, תש"ד.

—.  "דגלי שתי משפחות יהודיות באיטליה על כריכת כסף." קרית ספר יח (תש"ב):

        190- 191.

—.  "ליקוטים ביבליוגרפיים: כה: ציורי ירושלם ומקום המקדש כקישוט בספרים

          עבריים." קרית ספר ט"ו (תרצ"ח-תרצ"ט): 383-377.

—.  "ליקוטים ביבליוגרפיים: לא: ידי כהן בדגלי המדפיסים והמחברים העבריים." קרית

        ספר ט"ז (תרצ"ט-ת"ש 1939-1940): 259- 269.

—.  "ליקוטים ביבליוגרפיים: מ: האריה בדגלי המדפיסים העבריים." קרית ספר יט (תש"ג):

        200 -214.

—.  "המדפיסים בני פואה: ב: המדפיס טוביה ב"ר אליעזר פואה בסביוניטה." מחקרי ספר: פרקים

        בתולדות הספר העברי. ירושלים: מוסד הרב קוק, תשי"ח 1958, 345- 367.

קלמן, רותי. דגלי המדפיסים העבריים בספר העברי בוונציה במאה ה-16. עבודת דוקטורט הוגשה

        לסנט האוניברסיטה העברית בירושלים, תשע"א. 2 כרכים.

—. "מה לוונוס במשנה תורה לרמב"ם, של"ד – של"ו (1574 – 1575)?" פעמים, 120 (קיץ

       תשס"ט) 61 – 91.

—. " 'שלושה כתרים הם': דיון במוטיב הכתרים שבדגל המדפיס של אלוויזי וזואן בראגאדין,

      ונציה, 1550 – 1604. בתוך: יניב, ברכה (עורכת) אשה חכמת לב: מנחת זיכרון לד"ר שרה

     פרנקל, ירושלים תשע"א. 71 – 94.

Amram, David Werner. the Makers of Hebrew Books in Italy. Philadelfia: J.H. Greenstones, 1909.

Bloch, Joshua. "Hebrew printing in Riva di Trento." In: Berlin, Charles (ed.) Hebrew

         printing and Bibliography,New York : New York Public Library, 1976: 89-110.

—.    "Venetian Printers of Hebrew Books." Hebrew Printing and Bibliography. Ed. CharlesBerlin.New York:New York Public Library, 1976. 64-88.

Davies, Hugh William. Devices of the Early Printers, 1457-1560 .London: Grafton & Co. 1935.

Harman, Marian. "Classical Elements in Early Printer’s Marks." Classical Studies in

      Honor of William Abbott Oldfather. Ed. William Abbott Oldfather.Urbana:

     UniversityofIllinoisPress, 1943. 60-72.

Horodisch, Abraham. The Book and the Printing Press in Printer's Marks of the Fifteenth and Sixteenth Centuries .Amsterdam: Erasmus Booksellers, 1977.

Landauer, Bella C. ed. Printer's Mottoes.New York: Privately printed, 1926.

McMurtie, Douglas. Printer' Marks and their Significance.Chicago: Eyncourt, 1930.

Moran, James. Heraldic Influece on Early Printer's Devices.Leeds: Elmete Press, 1978.

—. "Printers, Printing and Heraldry." Publisher's Weekly (July 7 1969): 80-8.

Rhodes, Dennis E. Silent Printers: Anonymous Printing at Venice in the Sixteenth Century.Northampton: The British Library, 1995.


להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s