ג. "…עַל בִּרְכֵּי יוֹסֵף" (בראשית פרק נ פסוק כג) השלמות לספר "שם הגדולים"

 

בע"ה

 

אבישי אלבוים

מנהל ספריית הרמב"ם

בית אריאלה, תל אביב 

 

"…עַל בִּרְכֵּי יוֹסֵף"

(בראשית פרק נ פסוק
כג)

השלמות לספר "שם הגדולים"

 

clip_image001[4]

 

א.  על
כתב היד ומקומו

 

רבינו חיים יוסף דוד אזולאי, החיד"א, (תפ"ד-תקס"ו, 1724-1806) היה מחכמי ישראל המצויינים בכל
הזמנים  ויד רב לו בכל מקצועות תורה. מפליאים ידיעותיו בתולדות ספרים ומחברים כפי שרשם הוא בחיבורו "שם הגדולים", המכיל מידע רב שצבר בשנות נדודיו כשד"ר.

בעת ארגון מחדש של ספריית "שער ציון" בבית אריאלה, מצאנו את "תיק טויבר" גנוז ב"ספריית אחד העם",
שנסגרה.  בתיק זה ישנם קונטרסים וכתבי יד[1].
אחד מהם הוא נשוא רשימתינו: השלמות לספר "שם הגדולים" של החיד"א
.

אריה טויבר (תרל"א-תרצ"ב 1871-1932) היה ספרן וביבליוגרף מומחה ועבד בספריה הלאומית. קובץ מאמריו "מחקרים ביבליוגרפים" יצא לאחר פטירתו כתוספת מיוחדת לשנתון "קרית ספר" של הספריה הלאומית. בהקדמה ישנו תיאור דמותו של אריה טויבר על ידי אברהם יערי, שהיה עמיתו לעבודה בספריה הלאומית. מעניין שבתוך
דבריו מזכיר הוא את חיבתו של אריה  טויבר לספר "שם הגדולים" של החיד"א. וזה לשונו
: "את "שם הגדולים" להרב חיד"א ידע כמעט על-פה". יתר על כן טויבר עצמו החל לקריאת כל תיאור דמותו של אריה טויבר ז"ל  –  ובכך נציב זכרון לספרן נכבד זה-  ראו נא כאן.

קונטרס "השלמות  לספר שם הגדולים" מכיל כאחד עשר עמודים בגודל 15x20 ס"מ.

הדפים כפולים. סימני תפירה בכפולה של עמ' ז. חלק מהעמודים ריקים.
הקונטרס מגיע עד האות למ"ד.

 

ב.   האם מחברו הוא החיד"א?

 

לקונטרס צורף פתק ועליו
רשום:

 

clip_image003[4]

 

 תיאור ספרים ומחבריהם

סדור בסדר א"ב

– – – – – – – – – –

בדקתי את כל
החיבורים. כולם נדפסו.

אגב תיאור הספרים נותן פרטים

על המחברים (שמא מועתק מ'שם הגדולים'

להחיד"א?) אם זהה עם שם הגדולים

שמא אוטוגרף שלהחיד"א.

 האפשרות שלפנינו כתב יד קדשו של החיד"א 'הקפיצה' אותי. אך לאחר בדיקה נוכחתי שבלתי אפשרי ייחוס זה. הנה
לפניכם דף אחד מהקונטרס ובו השלמות לספרים הפותחים באות  ב.

 

clip_image005[4]

 שימו לב לספר הראשון
ברשימה:

א. ברכי יוסף ב' חלקים על ש"ע א"ח ובסופו שיורי ברכה מעין הבריכה מראש עד ס"ס ח"י 

ומסי' רכ"ט עד סופ: ועוד שם לו על ש"ע אה"ע עד ס"ס […] ועל ש"ע ח"מ עס"ס מ"א

מעשה ידי צדיק הרב המפורסם בדורו מאור הגולה כמוה"ר חיד"א נר"ו מתקיפי רבנן שבעיה"ק…

 במהדורות השונות של "שם הגדולים" שהדפיס החיד"א בחייו לא מופיעים שמות חיבוריו המרובים ואין בו קורטוב של שבח עצמי. לכן ברור שכותב הרשימה אינו החיד"א בעצמו.

ג.   מתי נכתבו ההשלמות

מה ניתן ללמוד מהשורות הנ"ל על שנת חיבור הקונטרס? מי הוא מחברו?

החיד"א מוזכר כאן ב"ברכת החיים" נר"ו , שהם ר"ת  נטריה רחמנא (=ישמרהו ה') ויחיהו. מכאן שקונטרס זה נכתב בחיי החיד"א, שנפטר בשנת תקס"ו (1806).

זאת ועוד, מבדיקה כרונולוגית של תאריכי פרסום הספרים המצויים ברשימה  עולה שכתיבת הרשימה היא בין השנים תקמ"ו-תקנ"ו (1786-1796). דהיינו בין כתיבת "שם הגדולים" (על שני חלקיו. תקל"ד-תקמ"ו) להשלמותיו ב"ועד  חכמים" (על שני חלקיו. תקנ"ו-תקנ"ח).

יש להניח שמשהוציא החיד"א השלמות לספרו נוכח כותב הרשימה כי מלאכתו נעשתה ולכן גנז את רשימתו.

טבלת כל הספרים הנזכרים בקונטרס, מסודרים כרונולוגית לפי סדר הדפסתן:

 

שם ספר

 

מחבר

 

מקום הדפסה

 

שנה

 

באר עשק

 

באר, שבתי

 

ונציה

 

1674

 

דברי דוד

 

מילדולה דוד

 

אמשטרדם

 

1753

 

זקן שמואל

 

שמואל בן דניאל

 

אזמיר

 

1756

 

כרתי ופלטי

 

איבשיץ יהונתן

 

אלטונא

 

1763

 

לוחות העדות (וקסת
יהונתן)

 

איבשיץ יהונתן

 

אלטונא

 

1765

 

למנצח לדוד

 

פרדו דוד

 

שלוניקי

 

1765

 

אהבת יהונתן

 

איבשיץ יהונתן

 

המבורג

 

1766

 

ברכי יוסף

 

אזולאי חיים יוסף דוד

 

ליוורנו

 

1774

 

אורים ותומים

 

איבשיץ יהונתן

 

קרלסרוהא

 

1775

 

לחם תרומה

 

קרגלושקר, אהרון

 

פיורדא

 

1781

 

וחשב לו הכהן

 

כץ אברהם

 

פיורדא

 

1784

 

זרע יעקב

 

נאים יעקב חיים

 

ליוורנו

 

1784

 

בן אמונים

 

אשר אנשיל בן משה

 

פיורדא

 

1785

 

לדוד אמת

 

אזולאי חיים יוסף דוד

 

ליוורנו

 

1786

 

זרע אמת

 

ישמעאל בן אברהם

 

ליוורנו

 

1786

 

דרך המלך

 

רבי יוסף

 

ליוורנו

 

1786

 

דברים אחדים

 

אזולאי חיים יוסף דוד

 

ליוורנו

 

1788

 

ברכות מים

 

מיוחס יוסף

 

שלוניקי

 

1789

 

חק נתן

 

בורגיל נתן

 

ליוורנו

 

1790

 

אשדות הפסגה

 

נחמולי וידאל

 

שלוניקי

 

1790

 

אבקת רוכל

 

קארו יוסף

 

שלוניקי

 

1791

 

בעי חיי

 

בנבנישתי חיים

 

שלוניקי

 

1791-1778

 

ד.   הצעת זיהוי המחבר

השלמות ל"שם הגדולים" מחכמים שונים  נדפסו בכרך שביעי  (תשע"ו) בסדרת  "מן הגנזים" של חברת אהבת שלום[2]. אך טבעי שפניתי וביקשתי את עזרתם לזיהוי הכותב.  לשמחתי  הרב שלום הלל נר"ו זיהה את כתב היד והוא של ר' יעקב משה עייאש, יליד אלג'יר, מחכמי ירושלים וראשון לציון בין השנים תקס"ו-תקע"ז (1806-1817). בנו של הגאון הנודע ר' יהודה עייאש.  ר' יעקב משה שימש בתקופה בה נכתב הקונטרס ברבנות בערי איטליה.

 

clip_image006[4]

הרב שלום הלל כתב על תולדותיו של חכם ר' יעקב משה עייאש בקובץ "מן הגנזים" של חברת אהבת שלום, כרך יא
(תשע"ח)  בראש רשימתו "
מערכות וזכרונות בהלכה ומנהגי עה"ק ירושלים":

"מהר"ר יעקב משה עייאש נולד באלג'יר לאביו הגאון הנודע מהר"ר יהודה עייאש. בשנת תקי"ח עלה
יחד עם אביו לעיה"ק ירושלים. לאחר פטירת אביו בשנת תקכ"א גדל ונתחנך על ברכי מהר"ר אברהם בן אשר. בשנת תקל"ט יצא בשליחות ירושלים לערי אלג'יר ומרוקו. משם הפליג לליוורנו, בה הדפיס בשנת תקמ"ג את ספרו של אביו מטה יהודה. עם סיום שליחותו התעכב באיטליה עוד כעשרים שנה, במהלכם שימש ברבנות בקהילות סיינה ופירארה. מתלמידיו באיטליה ידועים החכמים: ר' חננאל ניפי, ר' ישראל כרמי, ר' יהודה חי חזקיה מלאוידה.
עם פטירת הגאון מהר"ר משה יוסף מרדכי מיוחס בשנת תקס"ו נבחר הוא לכהן כרבה של ירושלים וראשון לציון. בשנת תקע"ד אישר את יסוד אירגון "פקידי ואמרכלי ערי הקודש" שנוסד באמשטרדם. נפטר ביום כ"ו טבת שנת תקע"ז…

מחיבוריו
שבאו בדפוס הם:
דרך חיים, תפלות ואמירות שונות, ליוורנו תק"נ. סדר תפלות להקפות שמחת תורה,
ויניציאה תקנ"ד. כמה מחיבוריו נשתמרו בכתיבת יד באוסף בניהו בירושלים:
חידושים על התורה (ג 36); סדר הגט ומזכרת הגיטין (א 164); מערכות וזכרונות בהלכה ע"ס א-ב
(א205), ואולי הוא ספרו יבי"ע אומר הנ"ל. קונטרס זה האחרון מתפרסם בכאן לראשונה בשלימות, ונכללו בו גם כמה ממנהגי עה"ק ירושת"ו בזמנו, ושמועות מאת חו"ר דורו מפיהם ומפי כתבם".

יפה לסיים רשימה זו בעמוד הפותח ובעמוד המסיים של הקונטרס. 

בעמוד הפותח מופיעה הקדמת המחבר בלשונו הפיוטית  והציורית:

clip_image008[4]

 

אות א

היד כותבת שמוט כל בל מז'ה ידו: ירום הודו ותלמודו בידו: חבור עזב'ים: אשר המה בכתובים: בשער בת רבים: גדול המזכה את הרבים: מלכי אלדים עולים: המאורות הגדולים: יושבי אהלים: חדשים לבקרים: על היאורים: לכל בני ישראל שמורים.—-

ובעמוד אחרון מהקונטרס:

clip_image010[4]

אות ל

למנצח לדוד למהר"ר דוד פארדו פי' נחמד באיבעית אימא: ופי' סימני הש"ס

שלוניקי תקכ"ה 1765

ב.

לדוד אמת להגאון כמהר"ר חיד"א נר"ו קצור אמת ליעקב [וקסתו] נהדרת [ להסכם] בעיקר

ליוורנו תקמ"ו 1786

ג.

לוחות העדות וקסת יאונתן [התנצלות] [… …] שהרב יאונתן נטע ז"ל  עיין אות א': ועיין בשה"ג ח(לק) ב' מערכת ק' אות ל"ד

אלטונא תקט"ו 1765

ד.

לחם תרומה למהר"ר אהרן בכמהר"ר ישעיא ז"ל מערי אשכנז: שלשה קונטרסים בחר משה שמותם לחם תרומה מדות חכמים לחם מן השמים חידושים על תנ"ך ועל שלשה הש"ס בדרך טוב וישר נחמדים

פיורדא תקמ"א 1781

 

 


 

 

[1] לא ידוע כיצד התגלגל תיק זה לספריה. מכובדי רפי וייזר אמר
לי שהמשפחה מכרה אחרי פטירתו של טויבר את ספרייתו. ייתכן שאף מסמכים אלו התגלגלו
מאותה מכירה.

פרסומים נוספים מתיק זה הופיע בבלוג "עם הספר" של ספריית
הרמב"ם:

א.     "בעוון מטר לא נתך ארצה": אגרת מצפת תרל"ה (1875). ראו נא כאן.

ב.      דפים מקונטרס "עדות לישראל": על הפולמוס בין עדת הספרדים והמערבים בירושלים (בהכנה)

[2] בספרו של מאיר בניהו על החיד"א כותב שעמו בכתובים הקדמה ארוכה לקראת ההדרת "שם הגדולים".