תגית: סופיה טלז-אברומוב

תוכן גיליון כט

סיון, תשע"ה הפעם שלושה מאמרים: 1. יעקב יצחק הכהן מיללער, מנהל מכון פליטת סופרים. הערות זוטריות 2. ד"ר מנחם קרן-קרץ, הדפוס העברי בסיגט – תולדות ועדכונים 3. סופיה טלז-אברומוב, ספרית מהלמן באוניברסיטת תל אביב   קריאה נעימה

עם התגים , , , , , | כתיבת תגובה