תגית: מנחם קרן-קרץ

תוכן גיליון כט

סיון, תשע"ה הפעם שלושה מאמרים: 1. יעקב יצחק הכהן מיללער, מנהל מכון פליטת סופרים. הערות זוטריות 2. ד"ר מנחם קרן-קרץ, הדפוס העברי בסיגט – תולדות ועדכונים 3. סופיה טלז-אברומוב, ספרית מהלמן באוניברסיטת תל אביב   קריאה נעימה

עם התגים , , , , , | כתיבת תגובה

תוכן גיליון כה

1. אבישי אלבוים. גנוב הוא מאתי 2. מנחם קרן-קרץ. הפשקווילים: אבני הבליסטראות במלחמות האדמו"רים 3. בנימין ריצ'לר. תעלומת כתב יד שהתפצל חג אורים שמח

עם התגים , , , , , , | תגובה אחת

תוכן גיליון כד

1. נחום זיטר. מיון ומפתוח בספריות ישיבתיות: ניתוח השיטות, מקורותיהן והתפתחותן 2. מנשה קפלן. דפים בודדים 3. מנחם קרן-קרץ. הספריות בסיגט כמקום מפגש תרבותי

עם התגים , , , , , | כתיבת תגובה