גיליון מא

בע"ה

חוברת זו – ארבעים ואחת במניין גיליוני ספרני היהדות –  מבקשת להפיח רוח חדשה בעולמם של ספרים וספרנים. כנסנו לתוכה רשימות מגוונות ומחכימות. קריאה מהנה !

חג פסח כשר ושמח.

אבישי אלבוים                                                                             חיים לוי

ספריית הרמב"ם. בית אריאלה                                                     הספריה הלאומית

  עורך                                                                                       עורך

תוכן גיליון מספר ארבעים ואחת:

מאמר נוסף בסדרת "ספריות של ישיבות", 

בסקירתו של  גבריאל יצחק רוונה מספריית אוניברסיטת בן גוריון בנגב

המנהל המיתולוגי של ספריית "אחד העם" בבית אריאלה,

הכינה גב' נורית ליבמן, מנהלת מחלקת הספריות של תל אביב

טיוטת כתב יד עתיק  ובו השלמות לספר "שם הגדולים", מהדורה קמא, לרב חיד"א,

מציג אבישי אלבוים מ"ספריית הרמב"ם" בבית אריאלה

מגילת שיר השירים כמקור לשמות ספרים וכתבי עת

אסף וחיבר מנחם קרן-קרץ