גיליון לו

בס"ד, ח"י חשוון תשע"ו.

גיליון ל"ו

גיליון זה עולה לרשת במלאת שלושים יום להירצחם של הרב איתם ונעמה הנקין בידי מרצחים ומוקדש כולו לזכרם.

הרב איתם היה תלמיד חכם שקדן, שלן בעומקה של ההלכה. תלמיד חכם שיראתו קודמת לחכמתו.

בד בבד היה במגע יום יומי עם תלמידי חכמים צעירים כמוהו, שוחרי דעת, הבקיאים  בשימוש במאגרי מידע ובחידושי הטכנולוגיה  בעולמנו.

במחקריו עסק בהיסטוריה הרבנית במאות ה-19 וה-20.

בקשנו מעמיתים לעט, שהיו בקשר מכתבים עם הרב איתם, לשתף בהם את הציבור. נענינו ברצון מידי רבים, ובחרנו להביא בפניכם מדגם מהעושר שנפרש לפנינו.

בגיליון זה:

א. הקדמה / שמריה גרשוני

ב. ישיבת תורת כהנים / איל דודסון

ג. אילו עיתונים וכתבי עת קרא הרב קוק ? / עוז בלומן, יוסף אביב"י

ד. צנזורה ב"משנה ברורה" / מתוך פורום "סופרים וספרים"

ה. 'שובו לבצרון אסירי התקוה' – על רבנות פתח תקוה / אורי רדמן

ו. ציור יונה בשער תנ"ך,  דפוס ורשה, תר"ב. (אנקדוטה)

 

על מלאכת האיסוף והעריכה עמלו  יחדיו אבישי אלבוים ושמריה גרשוני.

 

"דודי ירד לגנו ללקוט שושנים".

חבל על דאבדין ולא משתכחין.