גיליון לה

בע"ה, ערב ראש השנה תשע"ו.

 

"אז תשמח בתולה במחול" רמז לחדש אלול, אשר מזלו בתולה. הנה תשמח במחול כשמוחל השי"ת עוונותיהם של ישראל. (בני יששכר בשם רבי אלימלך מליז'נסק).

הבתולה, מזלו של חודש אלול, מסמלת את ההתחדשות. כמו קרקע בתולה, שלא עובדה מעולם.

במעגל השנה, עם התחדשות של שנה חדשה, אנחנו משתדלים להתנער מהעייפות והשחיקה של ימים שעברו  לטובת יצירה ומעשה חדשים בשנה הבאה עלינו לטובה.

כעורך גיליונות ספרני היהדות יש גם לי עייפות מצטברת המביאה עמה שחיקה. ואתם כקוראים מרגישים זאת במרווחים הגדלים בין גיליון לגיליון. והנה דווקא בסוף השנה – אחרי הפסקה ממושכת – הוצאנו שני גיליונות בתוך חודשיים.

נקוה שהשנה הבאה תביא בכנפיה התחדשות ושמחה לכל  !

כתיבה וחתימה טובה

אבישי אלבוים

מנהל ספריית הרמב"ם (בית אריאלה), עורך.

 

תוכן גיליון לה:

אוריינות, ספרים וספריות בעם היהודי

מאת ד"ר חנן רפפורט

הפרענומעראנטן

מאת הרב יהודה אהרן הורוויץ

מגילות יוחסין בתוך ספרים

אבישי אלבוים

שנה טובה וקריאה מהנה  !!!